جستار - بصیرت - KHAMENEI.IR جستار بیانات رهبری کلیدواژه بصیرت بصیرت‌افزایی/ آگاهی به زمانه جستار - بصیرت - KHAMENEI.IR جستار - بصیرت - KHAMENEI.IRگنجور » شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس روح الله سخنور ( روحی ) نوشته: نمیدانم چه شد که پاک شد من برای این مخمس که غزل اصلیش مال ... گنجور » شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس گنجور » شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس